Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Diseminacijski trening aktivnosti projekta Tourism 4.0 (COSME)


Područje istraživnja : Ostala područja

Voditelj projekta : Dr. sc. Matina Gjurašić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Dubrovačka razvojna agencija DURA


Suradnici

Istraživači: Izidora Marković Vukadin


Dugoročno, digitalna transformacija može otključati inovacije i osigurati konkurentnost europskih destinacijskih sustava. Međutim, važno je prepoznati da digitalizacija nudi alate, okvire i tehnologije za stvaranje i/ili dodavanje vrijednosti turističkim proizvodima i iskustvima posjetitelja, ali da oni mogu biti uspješni samo ako se grade na snažnom turističkom sektoru. Ovi temelji uključuju industriju koja je dobro povezana, koja dijeli slične strateške vrijednosti, s kapacitetom za razmjenu informacija, uspostavljanje i održavanje mogućnosti mentorstva i partnerstva te koja njeguje prilike za učenje, razmišljanje i rast. S obzirom da mala i srednja poduzeća čine veliki udio u turističkom sustavu, izazov je jasan. Osiguravanje konkurentske prednosti, povećanje povezanosti i učinkovitosti koje digitalizacija obećava te oslobađanje inovativnog potencijala novih proizvoda, usluga i iskustava ovisi o živahnom, vizionarskom i suradničkom turističkom sektoru.