Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija razvoja turizma na području značajnog krajobraza Slunjčica


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Siniša Horak

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Grad Slunj

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Osnovni cilj ove Studije je biti jednom od podloga za izradu Plana upravljanja zaštićenim krajolikom (ZK) Slunjčica, koja se odnosi na turizam.

Sadržaj projekta:
 Ovom Studijom predviđen je turistički razvitak ZK Slunjčica u dvije faze. U prvoj, kratkoročnoj fazi, predlaže se izgradnja pješačkog mosta na zapadnoj strani Rastoka preko Korane, njegovo povezivanje s putem do postojećeg parkirališta za autobuse uz D-1, te uređenje parkirališta na lokaciji kod Napoleonovih magazina i pristupni put od tog parkirališta do Rastoka. U drugoj fazi trebalo bi ukinuti slobodno kretanje motornih vozila i parkiranje u Rastokama i to s oba pristupa s D-1, odnosno iz smjera središta Slunja, a unutar Rastoka dozvoliti prometovanje i parkiranje motornih vozila samo stalnim stanovnicima Rastoka. Također se predlaže i izgradnja pješačkih staza u zapadnom i sjeveroistočnom dijelu Rastoka i dodatnih pješačkih staza uz rijeke Koranu i Slunjčicu, uzvodno do vodocrpne stanice te osnivanje etno muzeja.

Godina završetka: 2010.