Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Formiranje nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela


Područje istraživnja : Ostala područja

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2006

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Hrvatska inicijativa za konkurentnost

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Hrvatska inicijativa za konkurentnost potiče razvoj privatnog sektora u Hrvatskoj, poticanjem regionalnih, nacionalnih i sektorskih inicijativa, posebno primjenom aktivnosti koje će povećati konkurentnost privatnog sektora. Primarni cilj projekta je formiranje Udruge malih i obiteljskih hotela, koja će dodati vrijednost turističkoj ponudi i stvoriti nove turističke proizvode kao dio strategije povećanja konkurentnosti. Misija Udruge je okupiti najbolje obiteljske i male hotele u Hrvatskoj, koji se odlikuju posebnošću, prepoznatljivom kvalitetom i autentičnošću, osiguravajući gostima neponovljiv doživljaj, članovima bolje poslovne mogućnosti, turističkom sektoru naprednu grupaciju, a lokalnim zajednicama socijalno i ekološki odgovornog partnera.
Kao glavni cilj Udruge ističe se poboljšanje uvjeta poslovanja malih i obiteljskih hotela, a glavni podciljevi su: stvaranje međunarodno konkurentnog proizvoda utemeljenog na kvaliteti, osiguranje boljih uvjeta nabave kapitala, proizvoda i usluga, stjecanje kredibiliteta u odnosu na nositelje turističke politike, podizanje kvalitete smještajnih objekata i njihovih usluga kroz programe certifikacije kvalitete te edukacije i savjetovanja. Kako bi bila u mogućnosti ostvariti navedene ciljeve, Udruga je predvidjela aktivnosti u domenama marketinga, kategorizacije, certifikacije i inspekcije, lobiranja, edukacije, savjetodavnih usluga i širenja informacija. Predviđeno je i kreiranje prepoznatljivog brenda obiteljskih i malih hotela.

Sadržaj projekta:
Definiraju se ciljevi i uloga Udruge malih i obiteljskih hotela, kriteriji članstva u Udruzi, kreira se model financiranja Udruge, struktura i uloga Nadzornog odbora, procedure za izbor/reizbor i definiraju se proizvodi koje bi udruga mogla razviti. Udruga se formira na temelju pozitivnih inozemnih iskustava i domaće prakse, a kao finalni proizvod kreira se Statut Udruge.

Godina završetka: 2006.