Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija razvoja turizma grada Supetra za razdoblje od 2015. do 2020. godine


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Doc. dr. sc. Damir Krešić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : Grad Supetar


Suradnici


U sklopu izrade Strategije razvoja turizma grada Supetra napravljena je detaljna analiza postojećeg stanja koja je sažeto prikazana u SWOT analizi.
Nakon toga he definirana strategija razvoja turizma grada Supetra, što uključuje definiranje vizije razvoja turizma, strateške odrednice turističkog razvoja te ciljeve turističkog razvoja.
U dokumentu je izrađena i strategija destinacijskog marketinga te je definiran određeni broj razvojnih projekata koje je potrebno implementirati kako bi se strategijom definirani ciljevi ostvarili.
Na kraju je napravljen akcijski plan implementacije projekata te upute za provedbu i monitoring.