Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan razvoja održivog turizma Turističke zajednice područja Plitvičke doline


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Turistička zajednica područja Plitvičke doline


Suradnici

Istraživači: Zoran Klarić, Sanda Čorak


U projektu ja najprije analizirano stanje turizma u općinama Saborsko i Rakovica koji čine destinaciju Plitvičke doline. Potom je dan pregled glavnih relevantnih trendova na tržištu u odnosu na obilježja destinacije. Razrađena je SWOT matrica te su opisane odrednice razvoja. Potom je definirana vizija u suradnji s lokalnim dionicima kao i ciljevi razvoj turizma. U marketinškom dijelu razrađeni su turistički proizvodi, ciljna tržišta i komunikacija s tržištem. U akcijskom planu razrađene su aktivnosti u domeni upravljanja destinacijom, podizanja kvalitete proizvoda te podizanja turističke prepoznatljivosti.