Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Master plan razvoja turizma Grada Vinkovaca


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : Grad Vinkovci


Suradnici


Studija sadrži analizu postojećeg stanja u kojoj su obrađene prostorna i gospodarska obilježja, stanje marketinga i menadžmetna u destinaciji, obilježja ponude i potražnje. Također su analziirani postojeći strateški dokumenti. Potom slijedi SWOT analiza. Dani su i primjeri dobre prakse. U strategiji razvoja polazi se od ciljeva razvoja, definiraju se vizija i turistički proizvodi. Također je dan i prostorno-programski koncept razvoja. Nakon toga predložene su komunikacijske aktivnosti.Slijedi akcijski plan u okviru kojeg je predloženo 25 projekata. U studiji se posebno definira plan upravljanja povijesnom i kulturnom batšinom s ciljem stjedanja upisa na listu kulturnih dobara nacionalnog značenja a potom i kondidiranja grada Vinkovaca na listu UNESCO svjetske baštine.