Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Izrada akcijskog plana razvoja kulturnog turizma destinacije Slavonski Brod - Posavina


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina"


Suradnici

Istraživači: Ksenija Tokić, Ives Vodanović Lukić, Diana Baus


Destinacija Slavonski Brod – Posavina sastoji se od grada Slavonskog Broda i tri općine u njezinom okruženju: Gornja Vrba , Bukovlje  i Podcrkavlje. Područje je 2022.  posjetilo je ukupno 24 840 turista, koji su ostvarili 41 059 noćenja. Najvažnija je turistička destinacija Brodsko-posavske županije s udjelom od preko 60% u broju noćenja i dolazaka. Nastavak ovog uzlaznog trenda ovisi od daljnjem razvoj tržištu prilagođenih proizvoda, a kako su kultura i baština temeljni elementi identiteta destinacije, kulturni turizam jedan je od ključnih proizvoda. Temeljem analize atrakcijske osnove identificirana su četiri ključna proizvoda: turizam baštine, književni turizam, kreativni turizam i turizam događanja. Njihova bolja integracija u turistički proizvod destinacije temelji se na načelu dobrobiti za lokalnu zajednicu kao modelu upravljanja, uvažavanju kapaciteta dionika u kulturnom i kreativnom sektoru i integraciji u cjelokupnu turističku razvojnu politiku destinacije kao i razvojnim planovima Grada Slavonskog Broda i triju Općina. Za realizaciju postavljenih ciljeva - povećanje kvalitete i vrijednosti turističke ponude destinacije, pozicioniranju kao destinacije više vrijednosti, unapređenju destinacijskog imidža i podizanje kvalitete odnosno privlačenja novih ciljnih skupina motiviranih istraživanjem i posebnim interesima, a temeljeno na detaljno razrađenom konceptu razvoja proizvoda, definirane su aktivnosti koje se odnose na upravljanje destinacijom, istraživanje tržišta, razvoja proizvoda i komunikacije i oglašavanja.