Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Istraživanje digitalnih nomada u Splitu i njihovog utjecaja na grad 2022.


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2022

Naručitelj : Turistička zajednica grada Splita


Suradnici

Istraživači: Renata Tomljenović, Matina Gjurašić


Za prikupljanje podataka o digitalnim nomadima u Splitu definiran je sveobuhvatan program primarnih istraživanja koji je uključivao dubinske intervjue s predstavnicima Udruge digitalnih nomada Hrvatske, digitalnim nomadima u Splitu i ostalim lokalnim dionicima. Nadalje, provedena je fokus grupa s pružateljima usluga smještaja/privatnim iznajmljivačima u Splitu te online istraživanje (anketa) digitalnih nomada u Splitu. Provedena istraživanja rezultirala su obilježjima digitalnih nomada u Splitu, glavnim čimbenicima odabira Splita kao destinacije boravka, mjesečnim izdacima digitalnih nomada u Splitu te prednostima i nedostacima Splita kao destinacije za digitalne nomade. Međutim, pokušaj procjene učinaka digitalnih nomada na grad ukazao je na izuzetno velik izazov procjene ukupne veličine njihove potražnje. Naime, za sada nema načina na koji bi se pouzdano mogao procijeniti broj digitalnih nomada u Splitu (ni bilo gdje drugdje u Hrvatskoj) jer je ta pojava relativno novijeg datuma i još nisu uspostavljeni mehanizmi za njezino praćenje. Dok službeni izvor (eVisitor) prepoznaje tek desetak turista s boravkom dužim od 90 dana u komercijalnim smještajnim objektima, portal Nomad List donosi informaciju o 2.000 digitalnih nomada u Splitu u jednom mjesecu. Takav raspon u procjeni veličine potražnje ne osigurava relevantnu i pouzdanu osnovu za procjenu učinaka digitalnih nomada na grad.