Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Ličko-senjska županija


Suradnici

Istraživači: Neven Ivandić, Zrinka Marušić


Studijom se analiziraju ključne odrednice rasta turističke aktivnosti na području Grada Novalje u posljednjih nekoliko godina, sagledavaju promjene stavova stanovnika Grada i turista o turizmu te ocjenjuje provedba Master plana razvoja turizma Grada Novalje do 2025. Zaključci analize temelj su za utvrđivanje razvojnih ograničenja i  uskih grla prihvatnog kapaciteta i održivog razvoja turizma na području Grada, te definiranja Akcijskog plana održivog razvoja turizma Grada usmjerenog na usklađivanje i aktualiziranje aktivnosti planiranih Masterplanom, ali i definiranje aktivnosti usmjerenih specifično na uklanjanje uskih grla prihvatnog kapaciteta i održivog razvoja.