Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Operativni plan razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja


Područje istraživnja : Destinacijski marketing i brandiranje

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2017.

Naručitelj : Koprivničko-križevačka županija


Suradnici


Operativni plan razvoja cikloturizma Podravine i Prigorje osnovni je dokument na temelju kojeg bi se trebao razvijati cikloturizam u Koprivničko-križevačkoj županiji. Njegovu izradu iniciralo je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, jer je na temelju prethodno izrađenih planskih dokumenata utvrđeno da cikloturizam predstavlja oblik turističke aktivnosti sa izuzetno velikom perspektivom razvoja za turistički nedovoljno razvijeni prostor kontinentalne Hrvatske. Operativni plan temelji se na obveznim elementima operativnih planova razvoja cikloturizma na području kontinentalnih županija koje je definiralo Ministarstvo turizma pa tako sadrži Osvrt na Akcijski plan razvoja cikloturizma RH iz 2015. godine s opisom ostvarenih ciljeva tog plana na području Koprivničko-križevačke županije, analizu postojećeg stanja cikloturizma, SWOT analizu, viziju razvoja u budućnosti, standarde za razvoj cikloturističke infrastrukture te, kao najvažniji dio, opis mjera, odnosno konkretnih razvojnih projekata na operativnoj razini. Među njima ključno mjesto imaju infrastrukturni projekti, odnosno trasiranje i obilježavanje na terenu prioritetnih biciklističkih ruta koje će biti prepoznatljive i zbog kojih bi turisti trebali dolaziti i boraviti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao ključne biciklističke rute čije je pružanje prikazano kartografski te u obliku GPX zapisa utvrđene su državna ruta D-1 'Drava' smjerom zapad - istok, dio međunarodne EuroVelo rute br. 13 'Željezna zavjesa', državna ruta D-7 smjerom sjever-jug, i dvije rute koje povezuju Koprivnicu i Križevce. Kao posebne mjere vezane uz razvoj cikloturističke infrastrukture predlaže se daljnji razvoj lokalnih ruta i sadržaja za brdske bicikliste, a među ostalim preporukama  certificiranje smještajnih i ugostiteljskih sadržaja za cikloturiste, razvoj informativnih i interpretativnih sadržaja razvoj te obrazovanje certificiranih biciklističkih vodiča. U cilju osiguranja provedbe Plana predlaže se uspostava operativnog tijela nadležnog za realizaciju planiranih mjera, zbog čega projekt sadrži i plan implementacije s preciziranim rokovima provedbe.