Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Plan razvoja turizma klastera Neretva, 2015. - 2025.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2016.

Naručitelj : Dubrovačko-neretvanska županija


Suradnici


Polazeći od inventarizacije i valorizacije turističke resursno-atrakcijske osnove i globalnih kretanja na turističkom tržištu na kojima bi cijeli turizam na području doline Neretve dugoročno mogao kapitalizirati, izvršena je SWOT analiza iz koje su izvedene ključne strateške prednosti na koje bi dionici turističkog razvoja ovog područja dugoročno trebali igrati, odnosno strateški nedostaci koje bi valjalo minimizirati u dolazećem razdoblju.
Nadalje, SWOT analiza je poslužila i kao dobra podloga za definiranje koncepcije razvoja turizma cijelog klastera Neretva i to kako njegovog prostornog i tematskog, tako i vremenskog i prostornog aspekta. Operacionalizacija predložene razvojne koncepcije kroz fazni razvoj određeno broj projekata podizanja destinacijske konkurentnosti, ali i sustavno provođenje preporučenih aktivnosti u sferi operativnog marketinga trebala bi na cijelom prostoru obuhvata projekta osigurati postupan, međusobno koordiniran, a time i dugoročno održiv razvoj turističke aktivnosti.