Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Tourism development strategic plan for Lipik and Pakrac


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2013.

Naručitelj : Town of Lipik., Town of Pakrac, Pakrac Entrepreneurship Centre


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Sanda Čorak, Jasenka Kranjčević, Renata Tomljenović


Izrada strategije bila je podijeljna u nekoliko etapa. U prvoj etapi obavljene su priprema za projekt te je analizirana postojeća dokumetnacija vezana uz projektno područje. Sljedeća etapa obuhvaćala je prikupljanje i analizu svih relevantnih statističkih i drugih podatka, obilaske terena te radionice s interesnim skupinama. U ovoj su etapi održane dvije radionice vezane uz postojeće stanje turizma u Lipiku i Pakracu. U trećoj etapi obrađivani su i interpretirani rezultati održanih radionica, obilaska terena te su analizirani sekundarni podaci. Tijekom četvrte etape održane su dvije radionice s nositeljima turističke ponude u gradovima Lipiku i Pakracu. Na itneraktivnim radionicima se raspravljalo o budućoj viziji turističkog razvoja, turističkim proizvodima - stanju postojećih, kao i potencijalnima. Zadnja etapa izrade studije odnosila se na završavanje studije, povremene konzultacije s nositeljima turističkih razvoja te finalna prezentacija. Studija je ukazala na bogatu turističku povijest, potencijalna turističke atrakcije ali i probleme koje trenutno ograničevaju korištenje tih bogatih atrakcija i resursa.  Drugi dio projekta uključio je edukaciju menadžmenta turističke infrastrutkure. Održana je serija radionica na kojima su se željela prenijeti aktualna znanja iz turističke teorije i prakse. Radionice su bile organizirane na način da su bile kombinacija predavanja i aktivnog uključivanja sudionika u riješavanja konkretnih problema. Kroz primjere dobre prakse željeli su se približiti određeni problemi ali i mogućnosti njihova prevladavanja. Na svakoj od radionica bilo je pristupilo između 9 i 16 sudionika. Radionice su završene krajem veljače i održano je ukupno 15 radionica. Putem ovih edukativnih radionica polaznici su dobili širok spektar znanja o različitim aspektima turizma koja im mogu pomoći u njihovu svakodnevnom radu i djelovanju.