Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Priručnik i sažetak s preporukama u zaključcima aktivnosti provedenih na LAG 5 području u okviru programa Blutoursystem programa Interreg IT-HR CBC 2014-2020


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj :


Suradnici


U sklopu Blutoursystem projekata, na ruralnom području koristi se program LEADER, koji se fokusira na aktivnosti razvoja ruralnog gospodarstva, a najmanja komponenta u programu je LAG (lokalna akcijska grupa). Priručnik je usmjeren na revalorizaciju projektnog područja koje čini obuhvat LAG-a 5, otoci Korčula, Mljet i Lastovo i poluotok Pelješac. Turistička destinacija kao okvir turističkog proizvoda osnovna je razvojna cjelina, pa je upravljanje destinacijama ključno pitanje. Uspješnost upravljanja destinacijom reflektira se kroz razinu suradnje između različitih dionika destinacije. Destinacija s višom razinom sudjelovanja dionika biti će uspješnija u upravljanju, tj. planiranju njezinog rasta, razvoja novih proizvoda, u raznolikim marketinškim aktivnostima i usvajanju novih znanja. Podrška i koordinacija dionika važni su, kako za razvoj, tako i za održivost.