Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Plan razvoja turizma Grada Bjelovara za razdoblje 2022.-2027. godine


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2022

Naručitelj : Grad Bjelovar


Suradnici

Istraživači: Jasenka Kranjčević, Damir Krešić, Sara Melkić, Matina Gjurašić, Snježana Boranić Živoder


Osnovni elementi atrakcijskog spleta Grada Bjelovara zasigurno su sklad urbane jezgre Grada, s naglaskom na središnji park s paviljonom i katedralu sv. Terezije Avilske. Nadalje ističu se tradicionalne manifestacije poput proljetnog i jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma, BOKfest i Terezijana, ali i atrakcije povezane s aktivnim turizmom na Bilogori. U konačnici, uz navedene materijalne atrakcije, mora se istaknuti i nešto nematerijalnih značajki poput tradicije proizvodnje sira, ali i ugode boravka u brojnim ugostiteljskim objektima koji pridonose dojmu opuštenosti življenja u Bjelovaru. Međutim, Grad Bjelovar unatoč visokovrijednoj i kvalitetnoj turističkoj atrakcijskoj osnovi, jedno je od županijskih središta Hrvatske s najnižim stopama razvoja turizma, koje izravno najbolje dokumentira podatak o manje od 2% svih turističkih dolazaka u regiji središnje Hrvatske (eVisitor, 2019). Bjelovar se nalazi na kontaktnom području nekoliko tradicijskih regija, među kojima su Slavonija, Podravina, Moslavina i Bilogora. Bilogora je regija kojoj najizraženije pripada, pri čemu je upravo ona najslabije definirana tradicijska regija, a time je i identitet samog Grada nedovoljno prepoznatljiv.
 Navedeno predstavlja trenutno stanje, no nužno je istaknuti ogromne potencijale za razvoj niza selektivnih oblika turizma, od memorijalnog (područje Barutane), preko zdravstvenog (termalna vrela Korenovo), kulturnog (urbana jezgra), cikloturizma, ali i eno-gastronomskog turizma (obronci Bilogore) i sl. Ovim dokumentom osigurat će  se smjernice i okvir za djelovanje svih dionika na području razvoja turizma u Gradu Bjelovaru. Pri tome će se u obzir uzeti trendovi, aktualna situacija i dostupne prognoze o turističkim kretanjima kao i razvojni projekti i ideje svih lokalnih dionika koji trebaju biti nositelji razvoja turizma. Temeljem navedenog, Plan razvoja turizma Grada Bjelovara od 2022. do 2027. godine pruža integrirani strateški okvir djelovanja različitih institucija javnog sektora, gospodarskih subjekata te drugih dionika Grada uključenih u razvoj turizma.