Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija razvoja turizma grada Solina 2018.-2025.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj : Grad Solin


Suradnici


Cilj Strategije razvoja turizma grada Solina 2018. – 2025. je definiranje vizije i ciljeva budućeg turističkog razvoja. Strategijom se stvorio okvir za razvoj turizma koji će biti podloga za djelovanje svih interesnih skupina. Pri izradi Strategije korišteni su svi uobičajeni metodološki, istraživački, analitički i interpretacijski postupci planiranja razvoja turizma destinacije. Provedenim analizama zaključeno je da grad Solin ima iznimno vrijednu resursnu osnovu koja je preduvjet za unaprjeđenje postojećih i razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda. Definirana vizija turističkog razvoja grada Solina temelji se na vrijednom povijesnom nasljeđu koje se manifestira kroz jedinstveno arheološko nalazište i kulturno-povijesnu baštinu, a pri njezinom definiranju poštivani su principi održivog razvoja turizma i potreba da razvoj turizma bude u funkciji podizanja razine životnog standarda svih stanovnika grada Solina. Glavni strateški ciljevi definirani u Strategiji su: (i) podizanje kvalitete cjelovitog destinacijskog proizvoda, (ii) unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda, (iii) stvaranje poticajnog razvojnog okruženja, (iv) aktivno i odgovorno upravljanje prostorom i turističkim resursima, (v) podizanje razine životnog standarda stanovništva Solina kroz turističke aktivnosti.