Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Izrada elaborata "Koncept najbolje uporabe turističke zone Torkul"


Područje istraživnja : Razvoj istraživačkih metoda

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Spectator Konstrukt d.o.o.

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Ciljevi projekta "Torkul" su: a) definirati prednosti i sagledati eventualne nedostatke razmatranog mikrolokaliteta, b) definirati tržišno najprimjereniji razvojni koncept predmetne lokacije, uzimajući u obzir ne samo geomorfološke, pejzažne, klimatske i/ili infrastrukturne odrednice samog lokaliteta, već i relevantne trendove na globaliziranom turističkom tržištu, c) objektivno definirati strukturu, veličinu i međusobnu uvjetovanost svih sadržaja ponude, odnosno d) predložiti prikladan poslovno-upravljački model.

Sadržaj projekta:
Polazeći od analize lokacije i njenih ograničenja, detaljno je analiziran tržišni potencijal projekta, pri čemu je naglasak stavljen kako na globalne tržišne trendove, tako i na specifična nišna tržišta od posebnog interesa. Nadalje, u izradi koncepta najbolje uporabe posebna se pažnja posvetila identifikaciji sustava atrakcija u užoj i široj okolini, na temelju čega je izveden sustav mogućih doživljaja, proizvodni mix i segmentacija potražnje, kao i poželjan način uporabe razmatrane lokacije. Konačno, Naručitelju su dane i adekvatne preporuke u kontekstu daljnjih aktivnosti. 

Godina završetka: 2009.