Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija razvoja turizma Virovitičko-podravske županije do 2030. godine


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2021

Naručitelj : Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije


Suradnici

Istraživači: Ivo Kunst, Matina Gjurašić, Izidora Marković Vukadin, Damir Krešić, Martina Ambrušec


Projekt je obuhvatio analizu postojećeg stanja turizma i analizu trendova na tržištu, važnih za promišljanje turističkog razvoja. Potom je izrađena SWOT analiza te su definirane strateške prednost i nedostaci. Obrađeni su primjeri dobre prakse u području razvoja turističkog proizvoda. U strategiji razvoja turizma uključena su načela razvoja, vizija i ciljevi, brend koncept, razrada turističkih proizvoda te je osmišljen prostori koncept razvoja. Dokument završava mjerama i aktivnostima obuhvaćenima unutar četiri operativne strategije; unapređenje destinacijskoga turističkog doživljaja, unapređenje smještajne i druge uslužne ponude, unapređenje organizacije, marketinga i upravljanja te gradnja turističkog imidža. Na kraju je definiran terminski plan aktivnosti.