Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Satelitski račun turizma RH za 2016. godinu: razvoj statističke osnove i procjena unutarnje turističke potrošnje. Izvještaj 4: Procjena unutarnje turističke potrošnje RH u 2016.


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici


Za razliku od drugih, ‘običnih’ ekonomskih aktivnosti koje se određuje na temelju inputa, tehnologije ili outputa, turizam se određuje iz perspektive potražnje. U tom smislu turizam se sastoji od aktivnosti koji pružaju proizvode i usluge turistima. Turizam stoga podrazumijeva integriranje različitih ekonomskih aktivnosti odnosno pristup utemeljen na satelitskom računu.
Satelitski račun turizma (TSA) se sastoji od 10 tablica kojima se sagledavaju monetarni I nemonetarna obilježja turističkih izdataka i potrošnje, proizvodnje, zaposlenosti, bruto investicija te rashoda države povezanih s turizmom te pet makroagregata koji sagledavaju veličinu turizma u nacionalnom gospodarstvu.
Svrha projekta je izrada tri TSA tablice povezane s dolaznim i domaćim turističkim izdacima te unutarnjom turističkom potrošnjom u Hrvatskoj u 2016. godini.