Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Koncept razvoja i upravljanja Skadarskim jezerom kao neadministrativnom regionalnom jedinicom


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2006

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Skadarsko jezero smatra se međunarodno važnim ekološkim područjem koje je sa crnogorske strane proglašeno Nacionalnim parkom 1983. godine, a s albanske strane Područjem prirodnog rezervata 2005. godine. Glavni problemi na tom području su nedostatak prostornog planiranja povezan s nedostatkom koordinacije između svih sudionika radi održivog razvoja  regije. Rizik za očuvanje albanske strane Skadarskog jezera proizlazi iz neodgovarajućeg upravljanja prirodnim resursima od strane relevantnih lokalnih i nacionalnih tijela i od široko rasprostranjene gradnje koja nije u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i dugoročnim razvojnim mogućnostima. U Crnoj Gori evidentan je nedostatak prostorno-planske dokumentacije i rastućeg pritiska na razvoj turizma, što može dovesti do rastućeg zagađenja prirodnih resursa. Stoga je glavni cilj projekta kreiranje koncepcije razvoja i upravljanja, izrada lokalne prostorno-planske dokumentacije za pojedina područja Skadarskog jezera u Albaniji i Crnoj Gori, poticanje investicija u turističku infrastrukturu i ulaganje u obrazovanje jačanjem ljudskog kapitala. Projektom se nastoji utjecati na poboljšanje prekogranične suradnje i time dati doprinos regionalnim razvojnim perspektivama i strategijama.

Sadržaj projekta:
Poboljšanje kvalitete lokalnog i regionalnog planiranja i upravljanja procesima razvoja među lokalnim zajednicama na području regije Skadarskog jezera dovesti će do bolje usklađenosti ekonomskog razvoja zasnovanog na privatnim investicijama i potrebi za zaštitom prirodnih resursa. Projekt se odvija na dvije razine:

  1. 1. Izrada plana razvoja i upravljanja za područje jezera kao neadministrativne regionalne jedinice
  2. 2. Implementacija bilateralnih mjera na području lokalnog planiranja i iniciranje investicija u infrastrukturu potrebnu za budući razvoj turizma

Plan razvoja i upravljanja obuhvaća analizu socioekonomskog stanja i analizu prirodnih resursa, pripremu SWOT analize postojeće situacije, identifikaciju glavnih problema i potencijala razvoja, definiranje instrumenata i mehanizama za integrirani razvoj i kreiranje odgovarajuće institucionalne strukture za efikasno međugranično upravljanje razvojem Skadarskog jezera.

Godina završetka: 2006.