Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan razvoja golf turizma


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2016.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici

Istraživači: Siniša Horak, Zrinka Marušić


Za prepoznavanje ograničenja razvoja golfa i golf turizma, ali i predlaganje mjera/aktivnosti za njihovo uspješno otklanjanje, proveden je niz dubinskih intervjua s predstavnicima raznih institucija i s pojedincima (više od 30 institucija i 60 osoba) te su održane tri strateške regionalne radionice (u Zagrebu, Zadru i Puli). Nakon analize golf turizma i golf ponude u konkurentskim zemljama, trendova u ponudi i potražnji, te analize postojeće golf ponude u Hrvatskoj, izrađena je SWOT analize i postavljena je vizija Hrvatske kao nove golf destinacije. Definirano je sedam mjera koje mogu ubrzati realizaciju strategijom predviđenog programa razvoja golfa. Svaka mjera, nakon kratkog obrazloženja, sadrži popis potrebnih aktivnosti, nositelje i ostale dionike uključene u realizaciju, izvore financiranja programa i prioritetnost provođenja. Kreirane su sljedeće posebne mjere razvoja golf turizma: 1. Informiranje javnosti o obilježjima golfa; 2. Državna potpora razvoju golfa; 3. Edukacija administrativnog osoblja u državnim i lokalnim tijelima; 4. Izrada projekta Dugoročnog razvoja golf turizma u Hrvatskoj; 5. Ustrojstvo obrazovanja za potrebe golfa; 6. Unapređenje informacijske osnovice; 7. Marketing.