Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Masterplan turizma Grada Novalje: strateški plan destinacije do 2025.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014.

Naručitelj : Grad Novalja


Suradnici


Grad Novalja danas zauzima poziciju jedne od tržišno visoko prepoznatljivih i, mjereno pokazateljima fizičkog prometa, vrlo uspješnih hrvatskih turističkih destinacija. Istovremeno, nagli razvoj turizma u proteklih 15-tak godina može se karakterizirati kao dobrim dijelom stihijski, zanemarujući valorizaciju ukupnog raspoloživog prostora i mogućnosti razvoja većeg broja međusobno komplementarnih sustava turističkih doživljaja. Polazeći od postojećih značajki resursno-atrakcijske osnove i obilježja turističkog poslovanja, respektirajući razvojne preferencije lokalnih žitelja te sagledavajući razvojne mogućnosti Novalje u kontekstu tržišnih trendova, Masterplan turizma evaluira moguće razvojne scenarije, postavlja viziju, ciljeve i koncepciju turističkog razvoja, u konačnici definirajući projekte operacionalizacije do 2025. godine. Kao takav, Masterplan turizma Grada Novalje do 2025. godine predstavlja ključni dokument za efikasno i odgovorno upravljanje održivim turističkim razvojem Novalje.