Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Program realizacije koncepta park&ride sustava


Područje istraživnja : Turizam prostor i promet

Voditelj projekta : Dr. sc. Davor Krasić

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: ELIPSA S.Z. d.o.o. Zagreb

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je izraditi konzistentan koncept Park and Ride sustava javnog prijevoza u Gradu Zagrebu na temelju inozemnih iskustava i vlastitith istraživanja, primjenjujući načelo održivosti u prostornom, funkcionalnom i financijskom pogledu.

Sadržaj projekta:
Već dugi niz godina u Gradu Zagrebu spominje se potreba realizacije koncepta „Park – and – Ride“ što je engleski termin za kombinirani način prijevoza, u kojem se prvi dio putovanja obavlja osobnim automobilom a drugi dio nekim od oblika javnog prijevoza. Kontaktna točka između ova dva načina prijevoza je P&R lokacija na kojoj vozač parkira svoje vozilo i prelazi na javni prijevoz, čije stajalište mora biti u neposrednoj blizini. U ovoj studiji - programu dat je prijedlog takvog koncepta čijom bi se realizacijom Grad Zagreb ravnopravno svrstao u red europskih metropola koje su već ranije razvile sustav Park and Ride. Studija ukupno ima 13 poglavlja od kojih je Institut za turizam za naručitelja obradio 5 poglavlja.

Godina završetka: 2010.