Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Identifikacija ključnih projekata za implementaciju vizije turističkog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije


Područje istraživnja : Ostala područja

Voditelj projekta : Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Bjelovarsko-bilogorska županija i TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Projekt predstavlja logični nastavak turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije., a imao je za cilj identificirati ključne razvojne projekte od interesa za ubrzavanje turiističkog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije.kako bi se realizirala zacrtana razvojna vizija. Projekti su se odnosili kako na razvoj turističke infra i/ili suprastrukture, tako i na razvoj sustava doživljaja/proizvoda, stvaranje poticajnog razvojnog okruženja, odnosno uspostavu prepoznatljivosti i poželjnosti Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sadržaj projekta:
Na temelju prethodno definiranih kriterija, a u suradnji sa lokalnim dionicima, u prvoj je fazi rada identificirano četrdesetak projekata od potencijalnog interesa za ubrzavanje turističkog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije. U drugoj je fazi rada, a temeljem dodatnih kriterija, izdvojeno 15 projekata od posebnog prioriteta. Svi su projekti relativno ravnomjerno raspoređeni po cijelom teritoriju Bjelovarsko-bilogorske županije(Bjelovarsko-bilogorski klaster, Daruvarsko-papučki klaster, Čazmansko-moslavački klaster) kako bi se postigao što je moguće ravnomjerniji razvitak turizma na cijelom području Bjelovarsko-bilogorske županije

Godina završetka: 2010.