Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Upravljanje kvalitetom turizma Međimurske županije


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2021

Naručitelj : Međimurska županija


Suradnici

Istraživači: Neven Ivandić, Zrinka Marušić, Ivo Beroš


Polazeći od metodologije Integriranog upravljanja kvalitetom u turizmu, projekt se bavi uvođenjem elemenata upravljanja kvalitetom turizma u Međimurskoj županiji. U tom smislu, u sklopu projekta postavljene su metodologije i provedene aktivnosti evaluacije strateških dokumenata, istraživanja percepcije različitih dionika o kvaliteti turističke ponude te evaluacije informacijskog sustava u turizmu. Sukladno provedenim aktivnostima isporučeni su sljedeći zasebni izvještaji: (1) Evaluacija implementacije strateških dokumenata Međimurske županije u turizmu: Masterplan razvoja turizma do 2020. i Strateški marketing plan turizma 2014.-2020.; (2) Stavovi lokalnih dionika u turizmu o kvaliteti turističke ponude Međimurske županije - 2021.;(3) Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj TOMAS 2019: Obilježja turističke potražnje u Međimurskoj županiji; (4) Stavovi lokalnog stanovništva o turizmu Međimurske županije - 2021.; (5) Metodološki okvir Informacijskog sustava turizma Međimurske županije (MŽ:IST); (6) Posebni izvještaj: Imidž projekt Goričan. Provedene su dvije radionice s dionicima u Županiji, vezane uz prezentaciju Imidž projekta Goričan i prezentaciju cjelovitog projekta. Također su izrađeni Godišnji izvještaj evaluacije kvalitete - 2021. te Destinacijski plan kvalitete u turizmu 2021.-2027.