Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Unapređenje marketinške strategija hotela „Park“ u Našicama


Područje istraživnja : Savjetovanje poduzeća

Voditelj projekta : Dr. sc. Siniša Horak

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2001

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Slavonka d.d., Našice, sufinancirano sredstvima CEI BAS programa

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Hotel „Park“ u Našicama već godinama bilježi pad iskorištenosti svojih smještajnih kapaciteta. Cilj rada bio je izraditi prijedlog unapređenja marketinške strategije koja bi trebala omogućiti tržišno repozicioniranje hotela „Park“ i time stvoriti pretpostavke za njegovo normalno poslovanje. Izrada projekta osim od strane vlasnika hotela sufinancirana je i donacijskim sredstvima Programa za pružanje usluga poslovnog savjetovanja Srednjeeuropske inicijative (CEI BAS program).

Sadržaj projekta:
Metode rada koje su se koristile u izradi ove marketinške strategije su desk istraživanje koje podrazumijeva prikupljanje i analizu postojećih i raspoloživih podataka i terensko istraživanje, kojim se utvrđuju turističke atrakcije i potencijalni resursi za razvoj turističkih proizvoda u Našicama. Vremenski okvir obuhvatio je razdoblje od 1986. do 200. godine, a prognoze su rađene za kratkoročno i srednjoročno razdoblje, dok se za dugoročno razdoblje samo naznačuju mogućnosti.Projekt se sastoji od sljedećih elemenata: analiza postojećeg stanja, definiranje ciljeva poslovne i marketinške strategije, unapređenja marketinške strategije i procjene mogućih učinaka unapređenja marketinške strategije.

Godina završetka: 2001.