Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Srednjoročna prognoza turističkog prometa 2018.-2022.


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivan Kožić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj :


Suradnici


Polazeći od hipoteze da fizički turistički promet u srednjem roku ovisi, kako o samoj turističkoj potražnji, tako i o razvoju smještajnog kapaciteta te kretanju sezonalnosti turizma, u okviru projekta su konstruirana tri univarijatna prognostička modela. Temeljem Box-Jenkins pristupa konstriran je jedan ARIMA model za prognoziranje kretanja turističke potražnje, zatim jedan ARIMA model za prognoziranje kretanja smještajnog kapaciteta te jedan ARIMA model za prognoziranje kretanja sezonalnosti. Outputi sva tri modela su potom podvrgnuti metodi linearnog matematičkog programiranja sa svrhom dobivanja pondera za ektrapolaciju petogodišnje prognoze dinamike fizičkog prometa turista u Hrvatskoj.