Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Plan upravljanja za rutu kulturnog turizma "Voda - moćna stvarateljica povijesti"


Područje istraživnja : Destinacijski marketing i brandiranje

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj :


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Larisa Dukić, Renata Tomljenović


Kulturna ruta obuhvaća šest lokacija s ukupno dvadeset I šest kulturnih lokaliteta, uključujući dva pod zaštitom UNESCO-a. Svi lokaliteti posjetuju osnovnu infrastrukturu za posjete. Glavni dionici rute su TZ županije, Muzej Grada Šibenika, Grad Vodice I NP Krka, uz pomoć mreže od tridesetak javnih institucija i privatnih poduzetnika. Temeljem analize situacije sažete kroz SWOT matricu, definirana je vizija kojom se ruta pozicionira kao regionalno turistička atrakcija u funkciji ravnomjernijeg turističkog, ekonomskog i društvenog razvoja, dugoročno održiva kroz kontinuirano prilagođavanje tržišnim trendovima i aspiracijama dionika. Četiri su strateška cilja: 1) unaprijediti kvalitetu doživljaja za posjetitelje, 2) uvesti rutu na tržište, 3) unaprijediti postojeće i razviti nove atrakcije i 4) izgraditi kapacitete za upravljanje rutom. Za upravljanje rutom predloženo je osnivanje udruge ili partnerstva dionika uz administrativnu podršku županijske uprave. Plan komunikacije definirao je aktivnosti za komunikaciju prema krajnjem tržištu, B2B komunikaciju i komunikaciju internoj javnosti.