Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija za upravljanje kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Sisačko-moslavačka županija


Suradnici

Istraživači: Izidora Marković Vukadin, Jasenka Kranjčević, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Damir Krešić


Studija sadrži tri cjeline. Prva obuhvaća analizu turističkog profila Sisačko-moslavačke županije, trendove na turističkom tržištu, primjere dobre prakse, SWOT analizu, strategiju marketinga  te komunikaciju s tržištem i internom javnošću. U drugoj cjelini polazi se od   teorijskih aspekata upravljanja kvalitetom u turizmu te se daje prijedlog organizacije sustava praćenja pokazatelja kvalitete. Također se predlažu konkretni pokazatelji za praćenje kvalitete s opisom, izvorima i načinima provedbe. Pokazatelji se odnose na kvalitetu destinacije i kvalitetu turističkog proizvoda. Posljednji, treći dio, uključuje plan aktivnosti. Aktivnosti su grupirane u četiri grupe: uspostava sustava praćenja kvalitete, unapređenje upravljanja, obogaćivanje destinacijskog proizvoda i podizanje prepoznatljivosti.