Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brediranja za razdoblje od 2019. do 2025.


Područje istraživnja : Destinacijski marketing i brandiranje

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020.

Naručitelj : TZ Vukovarsko-srijemske županije


Suradnici


Projekt je uključio izradu dokumenta kojim je obuhvaćeno područje cijele Slavonije, te pet dokumenata u kojem se obrađuje marketing pojedinačno za svaku od županija. Glavni dokument obuhvatio je analizu turističkih kretanja u Slavoniji, obilježja turističkog marketinga, analizu planske dokumentacije. Istraženi su relevantni tržišni trendovi te je definirana SWOT matrica. Potom su definirani vizija i ciljevi, strategija ciljnih tržišta, brend strategije. U brend strategiji izveden je brend koncept za Slavoniju. Nakon toga, slijede strategije turističkih proizvoda i komunikacije. Glavni dokument završava opisom aktivnosti koje je potrebno provesti do 2025. godine. Marketinški planovi za svaku do županija nastavljaju se na glavni dokument. U njima se obrađuju aktivnosti koje se provode na razini Županije i one koje se provode zajednički u okviru Klastera Slavonije s ciljem stvaranja prepoznatljivog turističkog brenda.