Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stakeholders mapping and analysis at CEETO pilot area/region/country/EU level: CEETO Strategic Agenda for networking, knowledge transfer and exchange


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : WWF Adria on behalf of INTERREG Central Europe


Suradnici


Budući da potreba za otkrivanjem utjecaja dionika ima visok prioritet, bilo je važno izbjegavati (ili nadilaziti) procjenu njihovih utjecaja i relevantnosti. Dionici s visokim stupnjem utjecaja na projekt i projektom identificirani su i na samom početku dobili visoki prioritet. Korištenje matrice koja mapira dionike u skladu s njihovim utjecajem, relevantnosti i ograničenjima omogućuje nam da stvorimo sliku razine uključenosti dionika i stoga vrstu angažmana koju trebamo imati s njima. Time se gradi razumijevanje onoga što motivira zainteresirane strane i kako ih osvojiti. Stoga su prepoznate 4 glavne kategorije utjecaja / relevantnosti za dionike projekta CEETO:
1. Sadašnje znanje o projektu CEETO
2. Uloga u održivom turizmu i razvoju ekoturizma
3. Postojeća razina suradnje
4. Ograničenja
Za svaku zemlju uključenu u projekt, potencijalni dionici koji su odgovorili na anketu pojedinačno su navedeni na kartama dionika.  Identificirane su tri glavne skupine dionika s obzirom na njihov utjecaj / relevantnost:
Krucijalni dionici;
Važni dionici
Potencijalno važni dionici