Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Ekonomski učinci turizma u 2021. godini na području SDŽ: Metodološki okvir satelitskog računa turizma


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije


Suradnici

Istraživači: Ivo Beroš, Snježana Boranić Živoder, Ivan Sever, Neda Telišman-Košuta


Projektom se podiže razina razumijevanja ključnih obilježja turističke aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije na temelju odrednica suvremenog i međunarodno harmoniziranog metodološkog aparata (regionalnog) satelitskog računa turizma. Unatoč nedostatku i nedovoljnoj razini podataka o ukupnim ekonomskim učincima turizma u 2021. i 2022. godini na nacionalnoj i regionalnoj razini, projektom se razvija/uspostavlja pristup analizi turističke aktivnosti na regionalnoj razini. Polazeći od 'bottom up' načela te procjena fizičkih i monetarnih obilježja turističke aktivnosti, projektom su postavljeni, metodološki usklađeni, računi turističkih izdataka, proizvodnje te zaposlenosti, a procijenjen a je i bruto dodana vrijednost Splitsko-dalmatinske županije generirana turizmom u 2021. i 2022. godini. Uz detaljan opis ograničenja postavljenog metodološkog okvira te pretpostavki i korištenih izvora podataka, važan dio projekta su i preporuke za nužno unapređenje županijske statistike turizma.