Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Varaždin-vizija turističke destinacije


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2002

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Turistička zajednica grada Varaždina

Izvođač: Institut za turizam

Voditelj projekta: dr.sc. Renata Tomljenović

Cilj projekta:
Ciljevi studije su identificirati mogućnosti daljnjeg razvoja Varaždina kao turističke destinacije, kreirati razvojnu viziju i identificirati projekte kojima će se predložena vizija realizirati. Time bi se, kroz turističku potrošnju i dodatni kapital kojeg turistička aktivnost privlači, u Varaždinu kreirala nova radna mjesta i otvorile poduzetničke mogućnosti malom poduzetništvu.

Sadržaj projekta:
Grad Varaždin već se ističe kao uspješna kontinentalna destinacija čija su barokna jezgra i kulturna tradicija preduvjeti za razvoj urbanog kulturnog turizma. Stoga se u daljnjem razvoju turizma postavljaju pitanja kakav je trenutni imidž grada, kakav stav prema turizmu imaju građani Varaždina, koji su oblici turističkog razvoja kompatibilni s aspiracijama građana i s prevladavajućim imidžom grada, kako povećati turističku atraktivnost grada i u kojem smjeru razvijati njegov turistički proizvod. Kako bi se odgovorilo na ta pitanja, u prvoj fazi studije specificira se vizija i razvojni projekti, a u drugoj fazi razrađuje se implementacija te vizije. Program istraživanja sastojao se od pregleda relevantne literature o gradskom i kulturnom turizmu, pregleda materijala vezanog za prostorno uređenje i prostorna ograničenja grada Varaždina, anketiranja turista, građana i putničkih agencija i panel diskusije s ključnim osobama privatnog i javnog sektora.

Godina završetka: 2002.