Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Plan upravljanja kulturnom baštinom i komunikacijski plan za Tvrđavu sv. Nikole


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima I drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda, Šibenik


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Renata Tomljenović


Projekt je provođen u tri etape. Nakon ocjene kulturnog dobra - njegovog stanja, značaja, vrijednosti i sagledavanja problema upravljanja, u drugoj je fazi osmišljena strategija (vizija, misija i područja intervencije) te, u trećoj, definiran akcijski plan. Izrada plana temeljena je na konzultativnom procesu s ključnim dionicima putem fokus grupa, dubinskih intervjua i anketnog istraživanja, a proces izrade nadgledalo je stručno povjerenstvo. Glavni cilj je održivo upravljanje tvrđavom i kontaktnom zonom, operacionaliziran kroz šest specifičnih ciljeva usmjerenih na izgradnju upravljačkih kapaciteta, zaštitu i unapređenje univerzalnih vrijednosti, razvoj sadžaja u konaktnoj zoni, održivo korištenje, unapređenje znanja o važnosti i vrijednosti tvrđave i umređavanje s ostalim UNESCO lokalitetima. Definiran je akcijski plan, način njegove provedbe, izvori financiranja i nadzor. Plan komunikacije obuhvatio je pozicioniranje tvrđave, identificirao ciljne skupine, komunikacijske konstante, promocijske materijale i komunikacijske mjere i aktivnosti. Izrađen je i tiskan sažetak plana upravljanja za informiranje javnosti.