Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan razvoja aktivnog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder


Akcijski plan za razvoj aktivnog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji sastoji se od šest dijelova:
 
Prvi dio čine uvodna razmatranja u kojima se iznose temeljne odrednice Plana i njegov planski kontekst te obrazlaže metodologija rada s naglaskom na ključnim dionicima.
Drugi dio čini analiza postojećeg stanja razvijenosti turističkih aktivnosti vezanih uz pješačenje, planinarenje, sportsko penjanje i srodne aktivnosti, koja uključuje i detaljne opise pješačkih ruta, obilježenih planinarskih staza, penjališta i prateće planinarske infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji
U trećem dijelu iznose se aktualni trendovi u aktivnostima vezanim uz pješačenje, planinarenje, sportsko penjanje i srodne oblike turizma i pustolovnom turizmu općenito s primjerima dobre prakse iz država s razvijenim pustolovnim turizmom
Četvrti dio odnosi se na  Swot analizu, a peti dio na viziju razvoja turističkih aktivnosti vezanih uz pješačenje, planinarenje, sportsko penjanje i srodne oblike turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji s iznošenjem ključnih razvojnih ciljeva i prijedlogom načina financiranja razvoja
Šesti dio čini Akcijski plan, koji je podijeljen na tri skupine – infrastrukturu, zakonsku regulativu i ljudske resursi te sustav informiranja i marketing