Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Analiza cestovnog prometa i infrastrukture na području gradskog kotara Jug u Gradu Čakovcu


Područje istraživnja : Turizam prostor i promet

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Goran Kos dipl. ing. prom.

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Grad Čakovec povjerio je izradu Analize cestovnog prometa i infrastrukture na području Grada Čakovca znanstvenicima i stručnjacima Instituta za turizam. Područje obuhvata ove prometne studije predstavlja cestovnu prometnu mrežu i javne parkirališne površine Gradskog kotara Jug, a nalazi se na području južno od magistralne željezničke pruge (M501) do gradske obilaznice, te od Kalničke ulice na zapadu, do Preloške ulice na istoku. Praćenjem stanja odvijanja i sigurnosti prometa u zadnjem desetljeću, uočeno je da se na pojedinim raskrižjima događa neprihvatljivo veliki broj prometnih nesreća, što je nužno u najkraćem mogućem roku promijeniti. Temeljem navedenog, napravljena je kompletna analiza odvijanja cestovnog prometa i infrastrukture na području Gradskog kotara Jug. Za potrebe ove analize napravljena je situacija postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama u zoni obuhvata (digitalni katastar na podlozi DOF-a). Napravljen je popis svih nedostataka u prometnim znakovima, opremi i oznakama na cesti na cijelom području kotara. U svrhu dobivanja relevantnih podataka o intenzitetu prometa i osnovnim parametrima prometnog toka, obavljeno je sveobuhvatno 24 – satno snimanje prometnih tokova u karakterističnim radnim danima. Izrađena studija predstavlja podlogu za izradu novih prometnih rješenja i planova za uređenje prometa u tom dijelu Grada.