Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Hrvatsko hotelijerstvo 2006: poslovanje hotelskih poduzeća


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2007

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora

Izvođač: Instutut za turizam

Cilj projekta:
Hrvatsko hotelijerstvo 2006 - Poslovanje hotelskih poduzeća drugi je po redu dokument koji je Institut za turizam izradio za potrebe Hrvatske gospodarske komore s ciljem sagledavanja aktualnih kretanja u hrvatskom hotelijerstvu, ali i uspostavljanja kontinuiranog i metodološki ujednačenog praćenja poslovanja hotelskih poduzeća u Hrvatskoj. Dokument Hrvatsko hotelijerstvo 2006 – Poslovanje hotelskih poduzeća pruža uvid u rezultate komparativne i strukturne analize financijskih izvještaja te usporedbe niza financijskih i operativnih pokazatelja kao mjera učinkovitosti pojedinih skupina poduzeća u 2005. i 2006. godini.

Sadržaj projekta:
Dokument započinje opisom metodologije istraživanja i opisom aktivnosti koje su bile potrebne da se uspostavi usporediv i relevantan skup podataka o poslovanju hotelskih poduzeća. Sljedeće poglavlje sadrži kratak pregled fizičkih obilježja ponude, potražnje te iskorištenosti kapaciteta u hrvatskim hotelima te veličine i strukture financijskog prometa ugostiteljskih usluga u hotelskim poduzećima. Nakon toga slijedi pregled odabranih trendova na međunarodnom hotelskom tržištu te cjenovna i tržišna pozicija hrvatskog hotelijerstva u relevantnom konkurentskom krugu. U sljedeća četiri poglavlja prikazana su temeljna obilježja financijskog poslovanja hrvatskih hotelskih poduzeća. U četvrtom je poglavlju tako analizirana veličina i tržišna struktura sektora da bi se potom u daljnjem dijelu dokumenta analizirala obilježja sektora prema financijskim podacima iz bilance i računa dobiti i gubitka hotelskih poduzeća svrstanih u skupinu 55.1. U petom poglavlju dat je prikaz imovine te kapitala i obveza hotelskih poduzeća dok šesto i sedmo poglavlje sadržavaju analizu prihoda i troškova hotelskih poduzeća i pokazatelje profitabilnosti.

Godina završetka: 2007.