Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Mali Lošinj


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Hrvoje Carić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2021

Naručitelj : Grad Mali Lošinj


Suradnici

Istraživači: Neven Ivandić, Neda Telišman-Košuta


'Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Mali Lošinj' je: 
1. Analizirala ključne pokazatelje razvoja (fizički, infrastrukturni, demografski, socio-kulturni, ekonomski);
2. Analizirala istraživanje stavova lokalnog stanovništva i turista
3. Analizirala sekundarne izvore podataka - prostorno planska dokumentacija, razvojni strateški dokumenti, izvješća javnih poduzeća i drugi relevantni stručni i znanstveni radovi;
4. Detektirala ograničenja, 'uska grla' i negativne utjecaje koji determiniraju prihvatni kapacitet;
5. Opisala alternativne razvojne scenarije u cilju određivanja granica prihvatljivih promjena, odnosno određivanje raspona prihvatnog kapaciteta;
6. Izradila Akcijski plan u cilju minimiziranja negativnih utjecaja turizma i sprečavanja onih oblika turističkog razvoja koji bi mogli ugroziti održivost destinacije.