Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi lokalnog stanovništva prema razvoju turizma u Hrvatskoj u 2018. godini


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : HTZ, TZ Istarske županije, TZ Primorsko-goranske županije, TZ Zadarske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Dubrovačke županije, TZ Grada Zagreba


Suradnici

Istraživači: Larisa Dukić, Zrinka Marušić, Renata Tomljenović


Istraživanje stavova lokalnog stanovništva prema razvoju turizma u 2018. godini slijedilo je metodološki obrazac istraživanja provedenog 2012. godine, u okviru izrade Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine. Istraživanje je u 2018. godini provedeno na stratificiranom slučajnom uzorku od 2.535 ispitanika-stanovnika Hrvatske u dobi od 18 do 75 godina, reprezentativnom na razini regija prema veličini naselja, spolu i školskoj spremi ispitanika. Podaci su prikupljeni metodom telefonskog intervjua, od 19. lipnja do 5. srpnja 2018. Rezultati istraživanja prikazani su u istoimenom izvještaju, na razini cijele zemlje te za svaku od 10 turističkih regija.


Rezultati ukazuju na to da stanovnici Hrvatske doživljavaju turizam uglavnom u pozitivnom svjetlu, relativno veliki udio stanovnika koji unatoč tome što od turizma nemaju nikakvih prihoda, još uvijek izjavljuju da od turizma imaju koristi. Pozitivno je i to da građani kritički propituju teze koje se često i kontinuirano plasiraju u javnom diskursu poput turizma kao aktivnosti koja otvara samo loše plaćena radna mjesta, koji potiče neželjeni uvoz strane radne snage ili betonizaciju i vizualno nagrđenje urbanog sklada. Konačno, vjerojatno zbog izražene svijesti o ekonomskoj koristi od turizma, stanovnici su općenito tolerantni prema gužvama i ostalim negativnim manifestacijama turističke aktivnosti. Ipak, zamjećuje se trend smanjivanja podrške turizmu u odnosu na 2012., pada udio stanovnika koji prepoznaju pozitivne učinke turizma te raste udio onih koji prepoznaju njegove negativne učinke. Također, lagan je pad podrške raznim politikama turističkog razvoja. Nadalje, relativno velik udio stanovnika nema formirane stavove o raznim aspektima turizma pa relativno lako mogu postati pobornici, ali jednako tako i oponenti, turizma i turističkog razvoja. Na temelju ovih rezultata, tvorci turističkih politika na nacionalnoj i regionalnoj razini, mogu osmisliti kvalitetne strategije ili planove podizanja svijesti stanovnika o važnosti i vrijednosti turizma, što je jedna od ključnih zakonom definiranih zadaća sustava turističkih zajednica.

 

Stavovi lokalnog stanovništva prema razvoju turizma u Hrvatskoj u 2018. godini