Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Analiza stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području gradske četvrti Peščenica-Žitnjak


Područje istraživnja : Turizam prostor i promet

Voditelj projekta : Dr. sc. Davor Krasić

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Grad Zagreb

Izvođač: Institut za turizam, MARKIVA PROJEKT d.o.o. i ISIP-MG d.o.o.

Cilj projekta:
Cilj ovog projekta/studije  je prometno valorizirati područje zagrebačke gradske četvrti Peščenica – Žitnjak, koja ima površinu  35,3 km2 i  56.446 stanovnika, te na temelju analiza i ocjene postojećeg stanja predložiti mjere za poboljšanje svih sastavnica cestovnog prometnog sustava ove gradske četvrti.     

Sadržaj projekta:
Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak u Zagrebu jedna je od najvećih gradskih četvrti s različitim stupnjem izgrađenosti, kako stambenih tako i poslovnih sadržaja. Intenzivni prometni tokovi i neadekvatna prometna infrastruktura stvaraju mnoge probleme, od nedovoljne protočnosti do sigurnosti prometa. U projektu se kroz 8 poglavlja detaljno analiziraju svi oblici cestovnog prometa, uključujući i promet u mirovanju, te se na temelju kvantifikacija i ekspertnih procjena daje čitav niz prijedloga za poboljšanje postojećeg stanja. Prijedlozi se odnose na sljedeća područja djelovanja: poboljšanja prometne infrastrukture, izgradnja parkirališta i garaža, semaforska regulacija prometa, sigurnost prometa, biciklističke staze, pješački promet, manji građevinski zahvati i promjene prometne regulacije. Svi prijedlozi i ponuđene mjere usklađeni su s načelima održivog razvoja i određeni su vremenski presjeci za njihovu realizaciju.
 

Godina završetka: 2011.