Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj - TOMAS Hrvatska 2019.


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta


Suradnici

Istraživači: Sanda Čorak, Neven Ivandić, Ivo Beroš, Martina Ambrušec


Istraživanje stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj (TOMAS Hrvatska 2019.) po prvi je put provedeno na području cijele Hrvatske i tijekom gotovo 12 mjeseci (od svibnja 2019. do ožujka 2020. godine). Istraživanje je temeljeno na proširenju metodološkog okvira istraživanja TOMAS Ljeto, jedinog longitudinalnog (kontinuiranog) istraživanja obilježja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj koje se provodilo na području Jadranske Hrvatske i tijekom ljetnog razdoblja od 1987. do 2017. godine.

Istraživanje TOMAS Hrvatska 2019. je primarno, kvantitativno istraživanje u kojem se podaci prikupljaju osobnim intervjuom s turistima (CAPI), uz korištenje strukturiranog upitnika. Provedeno je na uzorku od 13.582 ispitanika u hotelima, hostelima, kampovima i obiteljskom smještaju u 143 mjesta diljem Hrvatske. Obuhvaćeni su domaći gosti i gosti s 24 najvažnija emitivna tržišta. Rezultati istraživanja reprezentativni su za turističku potražnju u Hrvatskoj na razini regije, sezone, vrste objekta i zemlje porijekla turista. Reprezentativnost rezultata istraživanja je postignuta utežavanjem rezultata istraživanja podacima sustava eVisitor. Rezultati istraživanja tiskani su u istoimenoj knjizi dostupnoj na sljedećem linku: http://www.iztzg.hr/hr/projekti/tomas-istrazivanja/. U knjizi su opisane metode i glavni nalazi istraživanja, a u prilogu, na hrvatskom i engleskom jeziku su u tablicama prikazani rezultati svih praćenih obilježja turističke potražnje i potrošnje prema zemlji porijekla turista, regijama, vrsti smještajnog objekta, sezoni i glavnom motivu dolaska.