Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Vođenje prometa prema hotelima u Zagrebu


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Davor Krasić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2006

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Grad Zagreb

Izvođači:
  • Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  • Institut za turizam

Cilj projekta:
Turistička atraktivnost Zagreba raste s povećanjem turističke atraktivnosti cijele Hrvatske. Kvaliteta turističke ponude ovisi o nizu vrlo različitih čimbenika, a jedan od njih je promet, posebice u urbanom turizmu. Glavni zadatka putokazne i turističke signalizacije je davanje kvalitetne informacije vozačima koji se ne snalaze u prometnoj mreži grada.

Sadržaj projekta:
Projektom je obuhvaćeno 36 hotelskih objekata na području grada Zagreba. Definirane su 52 glavne gradske prometnice za postavljanje turističke signalizacije prema hotelima i zone postavljanja turističke signalizacije za svaki hotel-zone vođenja prometa do hotela. Veličina zone određena je prema kategoriji hotela, kapacitetu hotela, broju parkirališnih mjesta pojedinog hotela i karakteristikama mreže ulica u okruženju. U navedenim zonama vođenje prometa prema hotelima postiže se znakovima „putokazna ploča za smještajne objekte“ sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama. Pri tom se vodilo računa o usklađenosti sa zakonskom regulativom, sa zahtjevima sigurnosti prometa, sa načelom vođenja prometa najkraćim putem i usklađenosti s ostalom prometnom signalizacijom.

Godina završetka: 2006.