Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Mogućnosti razvitka turizma na području grada Čakovca


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr.sc. Eduard KUŠEN

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2001

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Turistička zajednica grada Čakovca

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Osnovni cilj ove studije bio je identificirati i valorizirati cjelokupnu turističku resursnu osnovu grada Čakovca, predložiti koncept razvoja turizma u njemu i na osnovi toga utvrditi pretpostavke za njegovu realizaciju.

Sadržaj projekta:
Budući da područje grada Čakovca sadrži bogatu turističku atrakcijsku osnovu, a da na razini županije ne postoji dokument koji bi tu osnovu odgovarajuće valorizirao, bilo je neophodno istražiti mogućnosti turističkog razvitka grada Čakovca.Rezultati istraživanja trebali su poslužiti Poglavarstvu Grada Čakovca pri planiranju cjelokupnog gospodarskog razvitka grada i njegovog prostornog uređenja, a gradskoj turističkoj zajednici pri izradi njezinih programa i promidžbenim akcijama. Pri izradi studije korištene su sljedeće metode: terenski obilazak, konzultacije s predstavnicima turističke zajednice, prostornim planerima i drugim relevantnim subjektima, pisani podaci i literatura.Temeljni prostorni obuhvat studije određen je upravnim granicama grada Čakovca, međutim za određene aspekte sagledavanja turističkog utjecaja na spomenuti prostor obuhvaćeno je i šire okruženje Međimurske županije.

Godina završetka: 2001.