Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Ocjena ponuda za izradu I faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije (analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela) - završno izvješće


Područje istraživnja : Turizam prostor i promet

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : Grad Zagreb


Suradnici

Istraživači: Goran Kos, Davor Krasić, Dubravko Milojević


Grad Zagreb odabrao je stručnjake i znanstvenike Instituta za turizam da obave vrednovanje stručnog dijela ponude za projekt Master plan razvoja prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije. Postupak vrednovanja pristiglih ponuda (ocjenjivanja/bodovanja) koju je razradio i primijenio tim evaluatora Instituta za turizam obavljen je u sedam koraka:
1. Razjašnjenje i usklađivanje značenja kriterija za bodovanje,
2. Priprema Excel tablica za izračun bodovanja (u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje),
3. Prvi pojedinačni pregled ponuda od strane svakog evaluatora  (bez bodovanja),
4. Sastanak evaluatora i razmjena mišljenja o bitnim elementima ponuda,
5. Detaljan pregled pojedinačnih ponuda s neovisnim bodovanjem od strane svakog evaluatora,
6. Sastanci s ciljem usklađivanja razlika u bodovanju,
7. Konačno bodovanje svih elemenata svake ponude.