Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Razvoj sredozemnog turizma u skladu s okolišem (Development of mediterranean tourism harmonized with environment)


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2002

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: UNEP (United Nations Environment Programme) Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC)

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Četiri osnovna cilja projekta su integrirano planiranje razvoja i upravljanja mediteranskim bazenom, program kontrole i istraživanja zagađenja te razvoj pravnog, institucionalnog i financijskog okvira za razvoj turizma. Cilj je ponuditi koncept uravnoteženog razvoja turizma definiranjem socioekonomskih problema i problema vezanih za okoliš, uzimajući u obzir postojeće resurse i njihovu interakciju na način da se zadovolje potrebe stanovništva u pojedinom području i da se spriječi nekontrolirani razvoj. Navedeni koncept predstavlja se i promovira lokalnim i regionalnim vlastima, poduzetnicima, planerima i lokalnom stanovništvu. Optimalni nosivi kapacitet korišten je kao input za planove upravljanja obalnim područjima u kojima će se odvijati razvoj turizma.

Sadržaj projekta:
U Projektu sudjeluju skoro sve sredozemne zemlje i do danas je u sklopu njega uz više skupova eksperata i seminara izrađeno dvadesetak nacionalnih studija, case-studies i studija prihvatnog kapaciteta za različite države Sredozemlja, te Smjernice za procjenu prihvatnog kapaciteta sredozemnih obalnih područja za turizam. Projekt se primjenjuje od 1985. godine u 14 mediteranskih zemalja.

Godina završetka: 2002.