Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Projekt Lujzijana kao kulturno-povijesna atrakcija-akcijski plan


Područje istraživnja : Razvoj istraživačkih metoda

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Udruga Lujzijana Delnice

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj ovog projekta bio je izrada razvojnog koncepta za pretvaranje povijesne ceste Lujzijane, koja je još do nedavno služila kao glavni prometni pravac od Zagreba do Rijeke, u turističku atrakciju. Projekt je podrazumijevao osmišljavanje prometnog koridora kao jedinstvene turističke prometnice odnosno okosnice oko koje se funkcionalno nižu pojedine turističke cjeline, identificiranje turističkih cjelina s autonomnim elementima  turističke ponude (turističke atrakcije, turistički proizvodi, turističke destinacije), koje su unutar sebe same gospodarski, društveno i prostorno uravnotežene te definiranje prostornog i programskog koncepta razvoja Lujzijane.

Sadržaj projekta:
Uvod
Osnovne informacije o projektu
Nematerijalne sastavnice Lujzijane
Resursna i atrakcijska osnova
Procjena turističke potražnje
Sinteza turističke atrakcije osnove
SWOT
Koncepcija razvoja turizma
Zaključak

Godina završetka: 2009.