Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija turističkog razvoja općine Brela i akcijski plan razvoja turizma za razdoblje 2014.-2018.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Doc. dr. sc. Damir Krešić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2013.

Naručitelj : Turistička zajednica općine Brela


Suradnici


'U sklopu izrade Strategije turističkog razvoja općine Brela i Akcijskog plana napravljena je analiza postojećeg stanja, koja je obuhvatila analizu geografskih, klimatskih i prostornih obilježja, analizu prostorno-planske dokumentacije te analizu turističke resursne osnove. Temeljem rezultata dobivenih analizom postojećeg stanja i informacijskih inputa dobivenih na radionicama s ključnim dionicima turističkog razvoja Brela, definirana je strtategija razvoja tuirzma za općinu Brela unutar koje je definirana vizija turističkog razvoja Općine, ciljevi turističkog razvoja te je definiran brend koncept. Nakon toga je izrađena i strategija marketinga s posebnim naglaskom na plan e-marketinga. Konačno, izrađen je i akcijski plan u kojemu su definirani ključni projekti koje je potrebno realizirati kako bi se ranije definirana vizija i ostvarila te je definirana i dinamika provođenja kao i stupanj prioritetnosti za svaki od definiranih projekata.