Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj: Tomas ljeto 2014: obilježja turističke potražnje u gradu Zadru


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : TZ grada Zadra


Suradnici


Primarno istraživanje TOMAS Ljeto ili pod punim nazivom „Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“ jedino je kontinuirano istraživanje različitih aspekata putovanja i boravka turista u hrvatskim primorskim destinacijama koje je u ljeto 2014. godine, Institut za turizam proveo po deveti put. Tijekom četiri ljetna mjeseca, u 80 mjesta na obali i na otocima, uzorkom je bilo obuhvaćeno 4.035 domaćih i inozemnih gostiju u hotelima, kampovima i privatnom smještaju. Podaci su se od ispitanika prikupljali osobnim intervjuom uz upitnik kao instrument istraživanja.
U istraživanju se koristi stratificirani slučajni uzorak, a ponderiranje rezultata prema glavnim obilježjima turističke potražnje rezultira reprezentativnim rezultatima istraživanja na razini svih sedam obalnih županija te na razini vrste smještaja i glavnih zemalja porijekla.
Sadržaj istraživanja obuhvaća: osnovna obilježja putovanja, osnovna obilježja boravka u destinaciji, izdatke tijekom turističkog putovanja i boravka u destinaciji, stavove o ponudi i ocjenu elemenata ponude u odnosu na odabranu konkurentsku destinaciju na Mediteranu te sociodemografski profil gostiju.
Rezultati istraživanja objavljeni su u istoimenoj knjizi u izdanju Instituta za turizam. U knjizi su, osim opisa metoda istraživanja i glavnih rezultata, u tablicama, na hrvatskom i engleskom jeziku, prikazani cjeloviti rezultati istraživanja. Sva obilježja potražnje obuhvaćena TOMAS Ljeto istraživanjem analizirana su prema županiji boravka, zemlji stalnog boravka turista, vrsti smještaja i sezoni.