Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2016.

Naručitelj : TZ otoka Krka


Suradnici

Istraživači: Neven Ivandić, Neda Telišman-Košuta


Strategija slijedi uobičajenu metodologiju izrade strateških razvojnih dokumenata za turističke destinacije te obuhvaća analizu internog i eksternog okruženja, viziju, ciljeve i koncepciju razvoja turizma te implementacijske aktivnosti. Polazeći od 'uravnoteženog razvoja' kao poželjnog scenarija daljnjeg razvoja turizma na otoku Krku, postavljena je razvojna vizija u kojoj se naglašavaju poslovanje tijekom većeg dijela godine, diversifikacija ciljnih segmenata gostiju i selektivnih oblika turizma, brojnost sadržaja i mala obiteljska ponuda kao ključni razlikovni elementi turističkog brenda otoka te pozicija 'šampiona održivosti' posvećenog očuvanju otočkog okoliša i identiteta. Akcijskim planom predviđa se realizacija 25 mjera svrstanih u četiri programska područja: unapređenje iskustva gostiju, razvoj smještajne i eno-gastro ponude, povećanje mobilnosti gostiju te jačanje organizacijske podrške razvoju turizma. Detaljnije se razrađuje 10 projekata koji svaki na određen način pridonosi repozicioniranju turizma otoka Krka: 1) Turistički prihvatni kapacitet otoka Krka, 2) Razvoj i očuvanje središnjeg ruralnog prostora otoka, 3) Okolišno odgovorno ponašanje u turizmu, 4) Razvoj zdravstvenog turizma, 5) Unapređenje i transformacija obiteljskog smještaja, 6) Integrirani eko muzej otok Krka, 7) Krčke plaže, 8) Sustav staza otoka Krka, 9) Koncept razvoja TZ Voz-Peškera, 10) Otočki komunikacijski sustav.