Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stručna podrška pri organizaciji i realizaciji tematskog događaja visoke razine iz područja obalnog i pomorskog turizma u okviru projekta PANORAMED


Područje istraživnja : Ostala područja

Voditelj projekta : Dr. sc. Hrvoje Carić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2021

Naručitelj : Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske


Suradnici

Istraživači: Sanda Čorak


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) ima ulogu projektnog partnera te ujedno i voditelja radnog paketa 5: Obalni i pomorski turizam (WP5) na platformskom projektu PANORAMED, a koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020. Zadaća PANORAMED-a je uspostavljanje platforme za suradnju s ciljem identifikacije zajedničkih pristupa prema politikama te pokretanje „top down“ strateških projekata. MRRFEU je u svojstvu voditelja PANORAMED-ovog WP5, uz niz drugih obveza, dužan organizirati Tematski događaj visoke razine (engl. High-level event) s fokusom na Obalni i pomorski turizam. U tom smislu intenzivno se radi na pripremi koncepta koji bi predstavljao osnovu za pripremu Tematskog događaja. Navedeni događaj proveo bi se na razini Projekta pod vodstvom MRRFEU-a na području RH-a. TDVR s ciljem predstavljanja realiziranih ciljeva PANORAMED-a u širem smislu, ali kroz poveznicu s rezultatima i glavnim isporučivanima iz područja WP5, odnosno Obalnog i pomorskog turizma. U tom smislu svrha Tematskog događaja visoke razine je:
podržati pristupe zajedničkim politikama i strateško planiranje na transnacionalnoj razini,
poboljšati strukturirani dijalog i komplementarnost s drugim relevantnim dionicima Mediterana,
neposredno povezivanje s dva relevantna, odnosno komplementarna strateška projekta iz područja razvoja turizma, SMARTMED-om i BEST MED-om, te podrška kapitalizaciji i iskoristivosti njihovih outputa i rezultata,
omogućiti jačanje sinergije i bližu suradnju između PANORAMED-a, strateških projekata i odgovarajućih horizontalnih projekata, odnosno Zajednice za održivi turizam.