Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2013. godini


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014.

Naručitelj : Državni zavod za statistiku RH


Suradnici


Istraživanje Turistička aktivnost domaćeg stanovništva je istraživanje kojim se prikupljaju informacije o turističkim putovanjima (putovanjima izvan uobičajenog okruženja) stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. To je istraživanje koje se kontinuirano provodi od 2007. godine, a obuhvaća višednevna i jednodnevna, poslovna i privatna turistička putovanja u zemlji i u inozemstvo.
Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2013.:
- 21,3 milijuna putovanja stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina u 2013. godini, od toga u Hrvatsku 74%, a u inozemstvo 26%
- 22,1 milijarda kuna iznosili su ukupni izdaci na tim putovanjima, od čega je 48% vezano uz putovanja u Hrvatsku, a 52% uz putovanja u inozemstvo
- 5,4 milijuna višednevnih putovanja je ostvareno u Hrvatskoj, na kojima su izdaci iznosili 6,0 milijarde kuna
- 7,8 milijuna jednodnevnih putovanja je ostvareno u Hrvatskoj, na kojima su izdaci iznosili 2,6 milijarde kuna.
Odlazak na višednevna putovanja stanovnika Republike Hrvatske u 2013. godinu:
- 1,8 milijuna osoba bilo na višednevnom putovanju (49,5%) u 2013.
- 1,7 milijuna osoba bilo na višednevnom privatnom putovanju (47,1%)
- 1,1 milijun osoba bilo na privatnom putovanju s četiri i više noćenja (29,5%); 859 tisuća osoba (23,6%) na putovanju u Hrvatskoj, a 391 tisuća (10,8%) na putovanju u inozemstvu
- 398 tisuća osoba/stanovnika Republike Hrvatske bilo na višednevnom poslovnom putovanju (10,9% svih stanovnika u dobi od 15 i više godina)
- glavni razlog neodlaska na višednevno putovanje u 2013. godini bio je nedostatak financijskih sredstava (za 54% stanovnika koji nisu putovali).
Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2013. u odnosu na 2012. godinu:
- 10% manje stanovnika odlazilo na višednevna privatna putovanja
- 13% manje stanovnika odlazilo na privatna putovanja s četiri i više noćenja
- 8% više stanovnika odlazilo na poslovna putovanja
- 6% više privatnih višednevnih putovanja; 11% više noćenja na tim putovanjima; 15% veći ukupni izdaci na višednevnim privatnim putovanjima
- 10% više privatnih putovanja s četiri i više noćenja; 15% više noćenja na tim putovanjima; 14% veći ukupni izdaci.